Клуб Младо сърце

През 2001 г. в асоциацията беше учреден клуб “Младо сърце”, насочен към работа с проблемите на млади хора (над 18-годишна възраст) със сърдечни заболявания.

Голяма част от тези хора се чувстват несигурни и зависими от семействата си. Професионалното им развитие и личният им живот се отнасят до едно неясно за тях бъдеще. Клубът бе създаден с чисто човешкия стремеж да подаде ръка на тези млади хора, да подпомогне адаптацията им и личната им и професионална реализация.

Благодарение на спечеления проект по програма Фар Аксес 2000, от 13 до 17 август 2003 г. на самия морски бряг в гр. Поморие се проведе Първата национална конференция за млади хора със сърдечни заболявания под надслов “Настояще и бъдеще”. Поканени бяха лекари специалисти, психолози и юристи, които в рамките на три дена в кратки лекции разгледаха въпроси, свързани с психо-социалните контакти на младите хора, здравословните им проблеми и правата, които имат. След лекциите се водеха дискусии на съответната тема, като всеки участник имаше възможност да сподели как се чувства в обществото като човек със сърдечно заболяване, какви трудности среща към настоящия момент и какво очаква от утрешния ден.

От 10 до 16 юли 2004 г. Cuore Matto организира поредната Европейска конференция за млади хора със сърдечни заболявания в Швейцария. Бяха дискутирани въпроси, свързани със застраховането и здравното осигуряване на тези хора. Участниците бяха добре запознати със съответното законодателство на своята страна и се проведоха много интересни дискусии. Поканени бяха да вземат участие делегати от много европейски страни, включително и България.

От 23 до 26 септември, 2004 г. в комплекса “Щъркелово гнездо” се проведе Втората Национална конференция за млади хора със сърдечни заболявания. Присъстваха 20 участници от цялата страна. По-специално внимание беше обърнато на следните теми:

 • Каква да бъде най-важната цел на клуба (какви са нуждите на целевата група);
 • Как да се провеждат срещите;
 • Как да се осъществяват контактите с членовете, които са извън София;
 • Каква структура да има клуба (разпределение на отговорности и функции между отделните членове);
 • Националните конференции и семинари (предложения и препоръки);
 • Финансиране на клуба (как да се търсят средства).

Трета национална конференция- Щъркелово гнездо, 26-28 август, 2005 г.

Основни теми – стреса, начините за справяне с него, проблеми, свързани със секса и търсенето на подходящ партньор. Беше заложено на неформалното общуване, ролевите игри и техниките за общуване. Темите успяха да заинтригуват участниците в много голяма степен и те взеха активно участие.

Тренинг обучение – 29-30 април, 2006 г., гр. Банкя.

Темата на поредната среща на клуба беше “Персонален ретийминг” – заглавие, което провокира любопитството на младежите още в началото. Персонален ретийминг представлява процес за личностно и екипно развитие. Психологическата работа в този семинар беше насочена към трениране на способности и умения за преобразуване на проблемите в цели и търсене на възможности за достигането им.

На 22, 23 и 24 септември 2006 г. членовете на клуб „Младо сърце“ участваха в семинар-тренинг в с. Арбанаси, В. Търново, на тема „Комуникация и взаимоотношения“, планиран в проект, финансиран от Обединените Холандски фондации.

Като част от дейността на клуба “Младо сърце” ще бъдат проведени групови тренинги с цел обучение в умения за търсене на работа. Някои от основните теми са:

 • Как да кандидатстваме успешно за работа;
 • Осъществяване на контакт с работодател;
 • Явяване на интервю за работа;
 • Умения за представяне пред работодателя;
 • Писане на автобиография и мотивационно писмо.

Едно от важните решения, които човек взима, е изборът на професия. Изборът на кариера не е случайно събитие, а израз на личността. Хората са различни и искат различни неща. Истината е, че хората не познават така добре себе се, както си мислят. Изследвайте предишния си опит, желанията и амбициите си, за да разберете какъв е професионалния път, по който искате да поемете.