Клуб Родител

“ Всяко дете с физически недостатъци трябва да се радва на пълноценен и достоен живот”

По програмата на клуб “Родител” работи екип от специалисти – психолози, социални работници, педиатри, юристи и доброволни помощници.

Първоначалната психологическа реакция на родители, когато открият заболяването на детето си, включва страх, яд, тревожност и тъга. Родителите преживяват и разочарованието, че не са били способни да създадат здраво дете и често изпитват срам и вина за това. Факт е, че семейства, сблъскващи се с подобни проблеми, имат нужда от помощ, консултиране и подкрепа.

Клубът е създаден от родители и близки на сърдечно болни деца. Те споделят опита си, изграждат умения за самопомощ и взаимопомощ и са насърчавани да отстояват правата си и нуждата от специални грижи в семейството.

ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ:

Уважаеми родители, съобщаваме ви, че бе утвърден списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ. Сред заболяванията, които са отнасят за деца със сърдечни проблеми, са:
Оперирани с екстракорпорално кръвообращение и тези с палиативни операции – тетралогия на Фало, аортна стеноза, пулмонална стеноза, междупредсърден дефект, междукамерен дефект, транспозиция на големите артерии, комплексни вродени сърдечни малформации.