За Асоциация “Детско сърце”

“ Всяко дете с физически недостатъци трябва да се радва на пълноценен и достоен живот”

Аз съм малък,
искам много
да играя с всички вън,
но съм болен…
…и не мога,
гоня топката на сън…

Асоциация “Детско сърце” 
е основана през 1990 г. в гр. София. Тя обединява хора, съпричастни към проблемите на децата и младите хора със сърдечни заболявания – родители, детски кардиолози, психолози, юристи и всички, които са готови да дадат своята безкористна помощ на тази не малка част от българските деца и техните семейства.

Преходът към отворено демократично общество в страната ни бе съпроводен с възникването на социални феномени като бедност, безработица, отчуждение между хората. Това наложи създаването на асоциация “Детско сърце”, чиято задача е да подкрепя децата, поставени в неравностойно положение поради тяхното заболяване.

Добре известно е, че сърдечно-съдовото заболяване води до продължителна изолация и редица психологически проблеми, които сериозно затрудняват социалната интеграция на децата и техните близки. Основната цел, която си поставя асоциация Детско сърце”, е максималното подобряване на качеството на живот на сърдечно болните деца чрез висококвалифицирано съвременно лечение, психологическо и юридическо консултиране.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Членове на Управителния съвет

Маргарита Цонзарова Педседател

Цветослав Найденов З.ПРЕДСЕДАТЕЛ

Таня Капитанова секретар

Теодор йорданов член на ус

Христина Минева член на ус