Клуб “Приятелство”

По програмата на клуб “Приятелство” работи екип от специалисти психолози, психотерапевти и доброволни помощници. Една от най-важните стъпки, които всяко дете трябва да направи в периода на своето израстване, е да постигне чувство за собствена идентичност, вътрешна сигурност и убеденост в своята значимост и ценност. Животът с болестта е свързан с преживявания на страх, безпомощност, несигурност, самота и гняв, които за детето са трудни за понасяне. Тези преживявания са предпоставка за изграждане на поведение на зависимост, безинициативност и изолация, на отричане и агресия. Много често успоредно с физическото си заболяване децата стават жертва и на психична травма, която то им нанася. Ето защо е много важно при наличието на подобна ситуация да се осигури професионална помощ и за специфичните проблеми в хода на хроничното заболяване, тъй като то може да травматизира не само детето, но и неговите близки и емоционално ангажираните с него хора.

КЛУБНА ДЕЙНОСТ: Детски групи – сформират се от деца с приблизително еднаква физическа активност, заболяване и близка възраст. Целта е в първоначално обособените групи болните деца да придобият самочувствие и увререност в себе си, след което да могат да участват пълноценно в смесени групи със здрави деца, без да проявяват специфичните поведенчески отклонения, характерни за груповия комформизъм.

ОБУЧЕНИЕ В УМЕНИЯ: Умения за общуване – важно е да се подбере подходяща система за общуване с всяко дете. Това може да е вербална реч, невербално общуване чрез мимики и жестове, използване на картини и символи и др.
Умения за самостоятелност и независимост – целта е децата да изградят самочувствие, усещане за своята уникалност, да са в състояние да създават и поддържат отношения с други хора, без да изпадат в зависимост от тях.

ОЗДРАВИТЕЛНИ ПРОГРАМИ:

От 31 март до 6 април 2003 г. в местността под връх Бузлуджа, Стара Планина беше проведен зимен планински курс за деца от 8 до 14 години, организиран по традиция от асоциация „Детско сърце“ в рамките на програмата „ФАР АКСЕС – 2000“.

Лятната оздравителна програма се проведе от 21 до 31 юли 2003г. в гр. Приморско за деца от 9 до 13 години и от 20 до 30 август в с.Китен за деца от 14 до 17 години.

От 3 до 9 април 2004 г. в Боровец се проведе зимната рехабилитационна програма за оперирани и сърдечно болни деца. Взеха участие 17 деца от Добрич, Пловдив, Сливен, Батак, София и с. Капитан Димитриево, Пазарджишко. За тях се грижеха непрекъснато лекар, психолог, социален работник и инструктор. Физическите натоварвания бяха постепенни и съобразени с индивидуалните възможности на всички деца, които бяха обучени за взаимопомощ и инициатива по време на кризисни ситуации.

От 31 до 10 август 2004 г. в Сарафово, гр. Бургас, се проведе поредната лятна програма. Участваха 28 деца на възраст от 9 до 15 години от цялата страна. Както винаги за тях се грижиха детски кардиолог, психолог и социален работник.

Лятна оздравителна програма “Юндола”, Велинград, 1-11 август, 2005 г. В тази програма участваха 13 деца от 10 до 16 годишна възраст, под грижите на социален работник, психолог и лекар. Беше проведена екскурзия до Велинград, включваща разходка до красивата местност “Клептуза”, водни колела и басейн. Проведоха се походи до “Пашови скали”, “Старина” и село Света Петка, намиращо се на 4 км от Юндола. В дъждовните дни вниманието на децата беше ангажирано с подготовката и реализирането на две пиеси от приказки. Изработиха се костюми, декори и се учеха реплики. В последния ден се организира разходка с карета.

В периода 19 август – 28 август, 2006 г. се проведе комплексна оздравителна програма, с арттерапевтична насоченост, в център “Св. Георги”, гр. Поморие. Участие взеха 18 деца на възраст от 7 до 14 години. Основните заболявания на децата бяха: вродени сърдечни малформации, ритъмни нарушения, астма, хипертиреоидизъм и др. Екипът се състоеше от психолог, педиатър и представител на целевата група. За децата най-интересни бяха ежедневните занимания: рисуване, ролеви игри, приложни игри, както и екскурзиите до Несебър и Слънчев бряг. Конкурсът за пясъчни игри и маскеният бал продължиха почти цял ден чак до вечерта. Интензивните занимания сближиха децата, които се надяват да се срещнат отново.