Дарители

“ Всяко дете с физически недостатъци трябва да се радва на пълноценен и достоен живот”

Изказване най-искренни благодарности към всички наши дарители за тяхната съпричастност към нашата кауза

 

 

 

 

 

 

Филм мейкър

Лили Балева –